Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe
„Winners” w Tuszynie

Dyrektor: Ewa Skoneczna
95-080 Tuszyn, ul. Jagiełły 7

email: skonecznaewa@wp.pl

www.winners.org.pl