Centrum Obsługi Administracjo  Finansowej Szkół i Przedszkoli

                                                                          w  Tuszynie

adres:  95-080 Tuszyn, ul Piotrkowska 13

telefon:  042 614 -34 -51

e-mail: coafsip@coafsip.pl