SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie

im. Władysława Jagiełły

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 15

tel. 042- 614- 30-02

e-mail: jedynka.sp1@gmail.com

Dyrektor : Joanna Owczarek -Szymajda

www.sp1tuszyn.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie

im. Władysława Stanisława Reymonta

95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11

tel. 042-614-39-86

e-mail: sekretariat@sp2tuszyn.pl

Dyrektor: Barbara Krawczyk-Podlecka

www.sp2tuszyn.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych

 im. Franciszka Kujawińskiego

95-080 Tuszyn, Górki Dużych, ul. Jutroszewska 17

tel. 042-614-32-64

e-mail: szkola.gorki@wp.pl

Dyrektor: Elżbieta Wojna

www.szkolagorki.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym

im. Królowej Jadwigi

95-080 Tuszyn, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1

tel. 042-614-32-19

e-mail: spwodzinprywatny@op.pl

Dyrektor:  Renata Wojtyla

www.spwodzinprywatny.superszkolna.pl