PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

Zespół Przedszkolny
Dyrektor: Dorota Sawicka

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Tysiąclecia 4
tel. 042 614-30-11
e-mail: pm1tuszyn@wp.pl
www.pm1tuszyn.szkolnastrona.pl

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie

95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31
tel. 042 617-76-73
e -mail: pm3tuszyn@gmail.com.pl

Odział Przedszkolny w Garbowie
Garbów ul. Kruszowska 13

Oddział Przedszkolny w Tuszynku
Tuszynek ul. Szpitalna 3

Przedszkole Miejskie Nr 2 ,,Pod sosnami” w Tuszynie

p.o. dyrektora: Maja Kowalska
95-080 Tuszyn, ul. Sienkiewicza 8
tel. 042 614-35-73

e-mail: pm2tuszyn@wp.pl
www.pm2tuszyn.szkolnastrona.pl

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe
Winners I w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Pułaskiego 10
tel. kom.537-473-597
e-mail: katarzyna@cieslak.email
Dyrektor: Katarzyna Cieślak
www.winners.org.pl

Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe
„Winners” w Tuszynie

Dyrektor: Ewa Skoneczna
95-080 Tuszyn, ul. Jagiełły 7

email: skonecznaewa@wp.pl

www.winners.org.pl