ZGŁOŚ UWAGI DO PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA ŁOM 

Szanowni Państwo, poniżej w plikach pdf przedstawiamy informacje dotyczące możliwości zgłaszania uwag do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru

Formularz_uwag (Plik do pobrania)

Ogłoszenie konsultacje (Plik do pobrania)

Ogloszenie-konsultacje-

 

 

 

wniosek o stypendium szkolne 2019 z załącznikami Skan_20190729 Skan_20190729 (2) ogłoszenie po otwarciu201907_coafsip
ogłoszenie skan0001

SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ wzór umowySIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ

 

Dokumenty do pobrania (ZIP)

ogoszenieoprzetargunieograniczonymCOAFSIP201906

 


ogłoszenie skan0001

 

SIWZ

Zalacznik nr 1 do SIWZ_SZCZ.OPIS.PRZEDMIOTU.ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ formularz ofertowy Załącznik nr 3 do SIWZ oswiadczenie warunki udziału Załącznik nr 4 do SIWZ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie w zakresie art 24 ust. 5 Załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa  Załącznik nr 7 do SIWZ oświadczenie kompetencje zawodowe Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz doświadczenia Załącznik nr 9 do SIWZ zobowiązanie innego podmiotu Załącznik nr 10 do SIWZ wzór umowy

 

 


zarządzenie konkurs zespół 201906
konkurs dyrektorzy korekta0001
ogłoszenie Coafsip0002
ogłoszenie0001
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY 08_04

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie ogłasza nabór na wolne stanowisko


PODINSPEKTORA W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWYM – 1 etat

w Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie,

ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Treść ogłoszenia ->>

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Dowóz uczniów z terenu Gminy Tuszyn do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni „Oceanik” i hali sportowej w Tuszynie w roku szkolnym 2018/2019

Nie podlegający Ustawie, data zakończenia: 20.07.2018 08:00

Gmina Tuszyn Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli w Tuszynie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. Tryb: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Dowóz uczniów z terenu Gminy Tuszyn do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni „Oceanik” i hali sportowej w Tuszynie w roku szkolnym 2018/2019”
 
nr sprawy: COAFSiP.271.03.2018.JB
 
Zatwierdzam: Dyrektor COAFSiP w Tuszynie Jarosław Urbański
 
nabor ogloszenie0001