Tuszyn dn. 20.07.2018 r.
Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej
Szkół i Przedszkoli w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn

 

Informacja po otwarciu ofert w dn. 20.07.2018 r.

COAFSiP.271.05.2018. AP

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze poźn.zm.) w wyniku otwarcia ofert z przetargu w dniu 20.07.2018 r. o godz. 8:30, pn. ”Dowóz uczniów z terenu Gminy Tuszyn do gimnazjów, szkół podstawowych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tuszyn oraz na zajęcia z wychowania fizycznego na pływalni ”Oceanik”
i Hali Sportowej w Tuszynie w roku szkolnym 2018/2019″
zamieszcza się następujące informacje:

1) W okresie wrzesień -grudzień 2018 r. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  144 900,00 zł

2) W terminie do 20.07.2018r. do godziny 8:00 zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:

1. Usługi Transportowe Przewóz Osób i Towarów Bogdan Pokora ul. Zielona 12, 95-080       Tuszyn
2. P.U.H. NKM Mariusz Nowak Rydzyny 75, 95-200 Pabianice

3) W przedstawionych ofertach wykonawcy dla poszczególnych tras (części zmówienia) zaoferowali następujące ceny brutto za 1 km oraz aspekty środowiskowe:

1.Usługi Transportowe Przewóz Osób i Towarów Bogdan Pokora

trasa nr 4

Oferta cenowa zł/1   km 5,13  ; Norma  EURO 2

2. P.U.H. NKM Mariusz Nowak
Oferta cenowa zł/1 km
trasa nr 1    –  4,16 ; Norma Euro 2
trasa nr 2    –  3,94; Norma Euro 2
trasa nr 3  –    4,16; Norma Euro 4
trasa  nr 4 –   4,00; Norma Euro 2

Sporządziła: Anna Piekarska

Informacja po otwarciu ofert w dniu 20.07.2018 r.