SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tuszynie

im. Władysława Jagiełły

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 15

tel. 042- 614- 30-02

e-mail: jedynka.sp1@gmail.com

Dyrektor : Joanna Owczarek -Szymajda

www.sp1tuszyn.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tuszynie

im. Stefanii Sempołowskiej

95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11

tel. 042-614-39-86

e-mail: sekretariat@sp2tuszyn.pl

Dyrektor: Barbara Krawczyk-Podlecka

www.sp2tuszyn.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Górkach Dużych

 im. Franciszka Kujawińskiego

95-080 Tuszyn, Górki Dużych, ul. Jutro szewska 17

tel. 042-614-32-64

e-mail: szkola.gorki@wp.pl

Dyrektor: Barbara Nawrot – Pietras

www.szkolagorki.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym

im. Królowej Jadwigi

95-080 Tuszyn, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1

tel. 042-614-32-19

e-mail: spwodzinprywatny@op.pl

Dyrektor:  Marzena Kozłowska

www.spwodzinprywatny.superszkolna.pl

GIMNAZJA

Gimnazjum nr 1 w Tuszynie

im. Józefa  Domowicza

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 13

tel.042-614-34-82

e-mail: gimnazjum1tuszyn@poczta.onet.pl

Dyrektor: Dorota Kwaśniewska

www.gimazjum1tuszyn.edupage.org

Gimnazjum nr 2 w Tuszynie

im. Władysława Reymonta

95-080 Tuszyn, ul. Poniatowskiego 11

tel. 042- 614-38-63

e-mail: gim2tuszyn@op.pl

Dyrektor: Elżbieta Rygielska

www.gim2tuszyn.szkoly.lodz.pl

Gimnazjum w Wodzinie Prywatnym

im. Kardynała Wyszyńskiego

95-080 Tuszyn, Wodzin Prywatny, ul. Szkolna 1

tel. 042-614-32-19

e- mail: gimwodzinprywatny@op.pl

Dyrektor: Kinga Sporysiak

www.gimwodzin.superszkolna.pl

Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie

im. Jana Pawła II

95-080 Tuszyn, ul. Żeromskiego 31

tel. 042-614-31-67

e-mail: lotuszyn@wp.pl

Dyrektor: Grzegorz Płachta